Biotechnische wetenschappen 3e graad

Biotechnische wetenschappen is een studierichting voor jonge mensen die geboeid worden door ons leefmilieu en alles wat leeft. De studie van plant, dier en mens komt aan bod. In de richting biotechnische wetenschappen bestudeert men naast het pakket algemene vakken de biologische processen die het leven in stand houden en de technologie om deze processen te beïnvloeden.

Het vak biotechniek met zijn onderdelen zoals ecologie, voedingsleer, biotechnische processen en labo biotechniek is specifiek voor deze opleiding. In chemie, biologie en fysica krijgen de leerlingen de noodzakelijke wetenschappelijke basis om inzicht te verwerven in de levensverrichtingen. Vooral de proefondervindelijke aanpak stimuleert het inzicht in de wetenschappen en toegepaste wetenschappen. Deze richting bereidt voor op hoger onderwijs waar wetenschappen en toegepaste wetenschappen belangrijk zijn.

Na het zesde jaar biotechnische wetenschappen wordt het diploma secundair onderwijs uitgereikt.

Verder studeren

Onze leerlingen slaagden nadien in volgende, aansluitende professionele bachelors en masters:

  • Bio-ingenieur, licentiaat biologie, industrieel ingenieur
  • Paramedische richtingen zoals: verpleegkunde, vroedvrouw, kinesitherapie, dieetleer, klinische chemie
  • Voeding, milieuzorg, chemie, biochemie, tuinbouw en landbouw, dierenzorg
  • GVSO: tuinbouw – technologische opvoeding, lichamelijke opvoeding, biologie, wiskunde, wetenschappen

Lessentabel biotechnische wetenschappen

VAKKEN 5 TBIOW 6 TBIOW
Godsdienst / N.C.Zedenleer 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Chemie 1 1
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Toegepaste biologie 3 2
Toegepaste chemie 2 3
Toegepaste fysica 2 1
Biotechniek 3 3
Labo biotechniek 3 3
AANTAL UREN PER WEEK 35 35