Eerste leerjaar B

Specifiek voor onze school in de B-stroom van de eerste graad zijn de specifieke vakken plant- en groeimilieu, alsook dier- en leefmilieu. Ook aan de algemene vakken wordt voldoende aandacht besteed. Onze leerlingen krijgen bovendien ook wiskunde, Frans, Nederlands, natuurwetenschappen, muzikale opvoeding, plastische opvoeding en leefsleutels.

Doorheen het jaar worden verschillende projecten georganiseerd rond thema’s zoals bijvoorbeeld pesten, verkeer, gezondheid, …

Na de eerste graad kunnen de leerlingen hun studies verder zetten in de richting plant, dier en milieu.

Lessentabel eerste leerjaar B

VAKKEN
Levensbeschouwing 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming (MAVO) 3
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 3
Techniek 6
Wiskunde 4
Studiemethode 1
AANTAL UREN PER WEEK 31