Eerste gemeenschappelijk leerjaar A

Specifiek voor onze school in de A-stroom van de eerste graad is het vak: agrarische technieken. Hierin wordt reeds aandacht besteed aan de voeding voor de mens, groen en verfraaiing, alsook het milieu. Daarnaast komt eveneens de verzorging van dieren aan bod.

Ook aan de algemene vakken wordt voldoende aandacht besteed. Onze leerlingen krijgen bovendien ook wiskunde, Frans, Engels, Nederlands, natuurwetenschappen, muzikale opvoeding, plastische opvoeding en leefsleutels.

Doorheen het jaar worden verschillende projecten georganiseerd rond thema’s zoals bijvoorbeeld pesten, verkeer, gezondheid, …

Na de eerste graad kunnen de leerlingen hun studies verder zetten in een biotechnische richting of in de richting dier, plant en milieu. Dit laatste kan zowel op TSO- als BSO-niveau gevolgd worden.

Lessentabel eerste gemeenschappelijk leerjaar A

VAKKEN
Godsdienst / N.C.Zedenleer 2
Aardrijkskunde 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Techniek 3
Wiskunde 4
Informatica – ICT 1
Agrarische technieken theorie en praktijk 2
Inhaalles wiskunde (indien nodig) (1)
Inhaalles Nederlands (indien nodig) (1)
Inhaalles Frans (indien nodig) (1)
Studiemethode – Leefsleutels 1
AANTAL UREN PER WEEK 32 (+1)