Welkom op Tuinbouwschool.be

Landbouw

Wil je een opleiding volgen waarbij dieren centraal staan?  Kan je de handen uit de mouwen steken?  Heb je interesse in veeteelt, akkerbouw en landbouwmechanisatie en wil je later een beroep uitoefenen in deze sector, al dan niet als zelfstandige?  Of ben je een groot paardenliefhebber?

Dan is de richting Landbouw iets voor jou.

Wat leer je?

In deze praktische gerichte opleiding ontwikkel je kennis over dieren (voornamelijk productiedieren in de landbouw), hun voeding en huisvesting, maar ook over teelten, machines en bedrijfsvoering.  Je doet een brede kennis op van melkveehouderij, (klein)veehouderij en paardenhouderij.  Volgende dieren worden hierbij o.a. grondig bestudeerd: runderen, paarden, schapen, varkens en konijnen.  Er worden ook accenten gelegd op andere diersoorten dan enkel productiedieren.  In een aantal lessen wordt er gewerkt rond gezelschapsdieren en hoenders. In akkerbouw staan o.a. de teelten van aardappelen, tarwe, bieten, prei, wortel, hop, koolzaad, gras en maïs op het programma.

Indien je verder wil studeren, ben je klaar voor:

Je kan je verder specialiseren in een 7de BSO: Veehouderij en landbouwteelten, Land- en tuinbouwmechanisatie.

Wat daarna?

Je kan aan de slag als werknemer op een landbouwbedrijf, in melkerijen of in de voedingsindustrie en loonwerkbedrijven, of je start zelf je eigen bedrijf als zelfstandige.  Andere mogelijkheden zijn er in de gespecialiseerde dierenverzorging.