Leerlingenraad

Een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. In de leerlingenraad zitten leerlingen van alle leerjaren.  De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. 

Taken

  • Advies geven aan de school
  • Informatie vragen
  • Informatie geven 

Daarnaast mag de leerlingenraad ook activiteiten organiseren om de sfeer op de school te brengen. Maar, ze kunnen ook acties opzetten om problemen aan te pakken.