Welkom op Tuinbouwschool.be

Ouderraad

De  ouderraad bestaat  uit een gekozen  vertegenwoordiging  van ouders  van alle leerlingen van de school. Onze ouderraad bestaat momenteel uit 7 personen. De ouderraad vergadert gemiddeld  4 tot 5 keer per schooljaar.

Wat doet de ouderraad ?

De ouderraad organiseert in samenwerking met de school activiteiten die zowel de school als de leerlingen financiële steun kan geven.

De huidige jaarlijkse activiteiten die de ouderraad organiseert zijn:

  • Spaghettizwier
  • Taartenverkoop
  • Aanwezigheid op de  opendeurdagen

Al  dan niet wordt de activiteitenkalender aangevuld met zogenaamde eenmalige activiteiten.

De ouderraad kan ook gebruikt worden als aanspreekpunt. Bijv. wanneer ouders met vragen zitten omtrent de schoolwerking en niet meteen de school, directie of leerkrachten wensen te contacteren.

Dat kan dan via een mail naar ouderwerkingtbs@gmail.com

De ouderraad heeft een vertegenwoordiging in de lokale schoolraad en is tevens vertegenwoordigd in de ouderwerking, dit is een VZW die de financiële middelen van de ouderraad beheert.