Plant-, dier- en milieutechnieken 2de graad

Heb je belangstelling voor land- en tuinbouw, bloemen en planten, dieren en/of milieubeheer?
Wil je een sterke theoretische, praktische en algemene vorming, erop gericht om verdere studies goed te kunnen aanvatten?

Dan is de richting Plant-, Dier-, en Milieutechnieken iets voor jou. 

Wat leer je?

Naast de algemene vakken leer je er de basiskennis en basisvaardigheden van de land- en tuinbouw.

  • Je leert omgaan met planten, dieren en technisch materiaal.
  • Je krijgt voeling met de groene sector.
  • Theorie en praktijk worden geïntegreerd gegeven.

Wat daarna?

Je kiest voor de 3de graad TSO:
Planttechnische Wetenschappen of Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen.

2de graad TSO: Plant-, Dier- en Milieutechnieken

VAKKEN3 TPDM4  TPDM
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde33
Toegepaste biologie22
Toegepaste chemie22
Toegepaste fysica22
THEORIE
Plant
Milieu11
Dier
PDM44
PRAKTIJK
PLANT
DIER
PDM44
TOTAAL3232