STEM-bio eerste en tweede jaar

stem-bioIn het onderwijs hoor je overal “Kies STEM”. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) is een projectmatige aanpak waarbij leerlingen geconfronteerd worden met problemen die alleen met een combinatie van technologie, wetenschap en wiskunde opgelost kunnen worden.

Het onderdeel “engineering” slaat op de aanpak. Leerlingen zullen zelf creatieve oplossingen moeten bedenken en ontwikkelen. Met deze aanpak willen we de leerlingen:

  • uitdagen
  • hun creativiteit stimuleren
  • warm maken voor wetenschappen en techniek
  • beter oriënteren naar de tweede graad


Deze verschillende componenten zullen ervoor zorgen dat we onze leerlingen nog meer kunnen uitdagen, nog beter kunnen begeleiden en nog correcter kunnen oriënteren. Daarom biedt onze school vanaf september 2016 twee opties aan in het eerste jaar van de A-stroom:

  • optie Agro
  • optie STEM-bio


Optie Agro behoudt het huidige programma. De leerlingen die kiezen voor deze optie krijgen, naast het basispakket, 2 lesuren agrarische technieken, 1 uur informatica en kunnen gebruik maken van de inhaalles wiskunde/Nederlands/Frans wanneer dit alles minder vlot verloopt.

Met het inrichten van de optie STEM-bio wil onze school leerlingen met interesse voor wetenschappen en techniek uitdagen. De leerlingen in optie STEM-bio zullen tijdens 4 lesuren per week uitgedaagd worden om aan de hand van projecten hun grenzen te verleggen en nieuwe ideeën, technieken, vaardigheden, … te ontdekken. Hiervoor worden 2 lesuren STEM-project in het leven geroepen. Dit STEM-project wordt ondersteund door een bijkomend verdiepings-uur techniek en wiskunde.

Leerlingen kunnen steeds de overstap maken tussen beide opties. De bedoeling is echter om die projecten ook in de andere lessen te integreren, zodat alle leerlingen van het eerste jaar op een gedifferentieerde manier kunnen worden uitgedaagd.

Vanaf september 2017 zal dit STEM-project ook ingang vinden in het tweede jaar van de A-stroom.

Lessentabel STEM-bio eerste jaar en tweede jaar

VAKKEN 1e JAAR 2e JAAR
Levensbeschouwing 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Engels 2
Frans 4 3
Geschiedenis 1 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 5 4
Plastische opvoeding 2
Techniek 4 2
Wiskunde 5 5
Toegepaste wetenschappen 3
Realisatietechnieken 4
Project-STEM 2 2
AANTAL UREN PER WEEK 32 34