Visie

De Tuinbouwschool is een technische en beroepsschool voor jongeren met een passie voor ‘levende
wetenschappen’. We bieden opleidingen aan in de biotechnische wetenschappen, landbouw en
tuinbouw, waarbij plant, dier en milieu centraal staan. Na hun studies hebben onze leerlingen de
mogelijkheid om door te stromen naar de arbeidsmarkt of hogere studies aan te vatten.

Elke leerling staat centraal in ons onderwijsmodel. Dit impliceert een dynamische school die zich
aanpast aan de eisen en noden van een hedendaagse opleiding en opvoeding, doordrongen van een
diep en breed zorgbeleid. Ouders, school en externen zijn elkaars partner die doorheen het curriculum
van elke leerling zijn/haar welzijn, weerbaarheid en succes voor ogen hebben. Duidelijke, open en
moderne communicatie ondersteunt deze samenwerking.

Met professionele, kundige en gemotiveerde leerkrachten en ondersteunend personeel creëren we
een kader waarin elke leerling zich goed moet voelen. We streven naar een positieve leeromgeving
waarin de motivatie en leergierigheid bij de leerlingen wordt aangewakkerd en een efficiënte
kennisopbouw wordt gerealiseerd. Moderne leermiddelen en infrastructuur ondersteunen hierbij de
leerlingen. Een goede samenwerking met de land- en tuinbouwsector in het bijzonder en de
bedrijfswereld in het algemeen helpen onze leerlingen als succesvolle professionals aan de slag gaan.

De Tuinbouwschool is een middelgrote Vlaamse school, ingebed in een groene en landelijke omgeving. We willen
het groeipotentieel van onze school maximaal benutten binnen en buiten de regio. Ook onze
maatschappelijke visie en ons engagement stopt niet aan de schoolpoort. Wij vormen onze leerlingen
tot respectvolle, kritisch-democratische, pluralistische en verdraagzame burgers die klaar staan om de
multiculturele en geglobaliseerde maatschappij binnen te treden.

Het DNA van deze visie zit ingebed in een dynamisch en participatief schoolbeleid. Het schoolbeleid
staat garant voor kwaliteitsbewaking en positieve omkadering van onze pedagogische opdracht, zodat
elke leerling zich ten volle kan ontplooien.

Willem Van Schuerbeeck

Directeur a.i.